Den digitala skolan

måndag 18 september 2023

Dan Sederowsky

Anders Olsson, IT-ansvarig Köpings skolor ”Hur skolan jobbar med digitalutbildning”    

Hur fungerar digitaliseringen i skolan