CARD4ACTION

måndag 13 mars 2023

Lars Blankstedt

Vad kan vi åstadkomma med våra nätverk?

Under måndagens Rotarymöte kommer vi att tala om nätverk, nätverkande och vad våra nätverk kan åstadkomma.

Vi kommer också att jobba lite praktiskt med modernt nätverkande.

En gemensam nämnare för alla nätverk är att de bygger på någon form av relationer och under vår sammankomst så kommer vi att använda appen CARD4ACTION som är en app vars syfte är att skapa och hålla reda på relationer.

CARD4ACTION